Rouwgesprekken.nl

    Illustratie: Siegfried Woldhek

Als oprichter van verlies- en rouwpraktijk Rouwgesprekken.nl heet ik u van harte welkom op mijn website. Mijn naam is Willem Vermeijden, ik ben in 1960 geboren en ben woonachtig in Rotterdam. Van oorsprong ben ik Gestalt-therapeut, later ook maatschappelijk werker geworden en sinds jaren docent Maatschappelijk werk en dienstverlening aan de Hogeschool Rotterdam.  In 2017 heb ik de tweejarige opleiding verlies- en rouwbegeleider van Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) succesvol afgerond.

Op 10 mei 2012 heb ik mijn dochter Merel verloren. Een jaar later heb ik getracht betekenis te geven aan dit immense verlies door Rouwgesprekken.nl op te richten. Rouwgesprekken.nl is een organisatie van verlies- en rouwactiviteiten, waarin de veerkracht centraal staat. De activiteiten zijn individuele gespreksvoering, lotgenotengroep en presentaties.

  • Individuele gesprekken voor een ieder die op welk gebied dan ook een verlies heeft geleden en daar een steun in de rug bij kan gebruiken. 
  • Open lotgenotengroep voor ouders die een kind hebben verloren, ongeacht de oorzaak van het overlijden van het kind.

Uitgangspunt is rond-de-tafel gesprekken, waarin door het delen van ervaringen en gevoelens ouders elkaar kunnen ondersteunen in ieders proces en kunnen leren van elkaar. 

  • Lezingen, met een sterk persoonlijk karakter.

Het eigen verhaal wordt gekoppeld aan de hedendaagse rouwtheorie. Onderwerp is betekenisgeving, met als titels: ‘Van chaos naar integratie’- Hoe past de dood van je kind in de rest van je leven? en ‘Hoe kan je betekenis geven aan een ingrijpend verlies?’

Betekenis geven na een ingrijpend verlies, zoals het overlijden van een dierbare, is belangrijk om het verlies te integreren. Maar wat houdt betekenis geven eigenlijk in? En wat kan je bereiken met het betekenis geven aan het verlies? 

  • Voorlichting en deskundigheidsbevordering op het gebied van verlies en rouw bij welzijnsinstellingen en GGZ-organisaties, o.a. over suïcidepreventie.

Titel: 'Belangen van behandelaars en ouders, met een kind in de GGZ'

  •  Workshops worden ook aangeboden, met als onderwerp rituelen en symbolen: ‘Hoe ontwerp je een gedenkritueel?’

In deze workshop gaan we een ritueel ontwerpen om een overleden dierbare te gedenken. Het ontwerp van het gedenkritueel kan voor verschillende gelegenheden gebruikt worden. Juist in deze tijd, waarin op het gebied van rituelen alles mogelijk is, is het belangrijk om een kader neer te zetten. 

Zie de tabbladen boven aan deze pagina voor meer informatie.

    

HET BEGIN

“En dan gebeurt het toch, het verschrikkelijke, waar alle ouders het meest bevreesd voor zijn…”, stond op een kaart die ik na een week van een collega had gekregen. 

Hoe verder na “het verschrikkelijke”? Alles is anders, niets is meer vanzelfsprekend. Geen houvasten meer. Het leven moet opnieuw betekenis krijgen, maar het heeft met het verlies ook zijn kleur verloren. Hoe doe je dat dan? Waar haal je de motivatie en zingeving vandaan?  

Onder andere deze vragen kwamen op mij af sedert het overlijden van mijn dochter Merel. Merel heeft na een periode van vage psychische klachten op 10 mei 2012 een einde aan haar leven gemaakt. Zij is 23 jaar geworden. Ze kon niet meer verder, want ze had geen hoop meer, hebben we later gelezen in haar afscheidsbrief.

Maar de wereld gaat wel verder en voor de omgeving wordt alles na een paar maanden weer ‘normaal’, terwijl ik als vader alleen maar meer het verdriet om het gemis van mijn dochter voel. Hoe kan ik leven met deze eenzaamheid? En met de schuld- en schaamtegevoelens?

Betekenisgeving en veerkracht zijn voor mij de kernwoorden van het proces waarin ik belandde en waarin deze vragen spelen. Het ontwikkelen van verlies- en rouwactiviteiten geeft mij nieuwe zingeving in het leven. Deze activiteiten komen voor mij het dichtst bij mijn dagelijkse realiteit, het integreren van het verlies van mijn dochter in mijn leven. Het proces waar ik mijn hele leven over mag doen.

 

LOTGENOTENGROEP VOOR OUDERS DIE EEN KIND VERLOREN HEBBEN

 

Hoe gaan ouders na het verlies van hun kind verder? Waar worstelen zij mee? Om antwoorden op deze vragen te formuleren had en heb ik andere mensen nodig na het overlijden van mijn dochter Merel. Ouders die ook hun kind hebben verloren. Wat zouden wij daarin voor elkaar kunnen betekenen? Mogelijk het herkennen van de pijn. Ervaringen en gevoelens met elkaar delen. Elkaar steunen in het proces van wederopstanding. Dat is mijn doel en ik hoop het uwe ook.

Om dit doel te bereiken heb ik vanaf september 2013 een open groep met ouders georganiseerd die ook hun kind verloren hebben, op welke wijze dan ook. Immers, het gaat om de verbondenheid in het verlies: na het overlijden van ons kind door welke oorzaak dan ook staan we allen voor eenzelfde taak en in een bepaald rouwproces, ondanks dat dat voor ieder anders is.

Uitgangspunt is rond-de-tafel gesprekken, waarin door het delen van ervaringen en gevoelens ouders elkaar kunnen ondersteunen in ieders proces en kunnen leren van elkaar. Om ieder tot zijn recht te laten komen, bestaat de groep uit maximaal 10 a 12 deelnemers.  We komen een keer in de 14 dagen bijeen op woensdagavond, vanaf 19.30 uur. Er zijn noch verplichtingen noch kosten aan deelname verbonden.

 De kracht van de groep is:

* de setting, de gesprekken vinden plaats in de huiskamer van de gespreksleider.

* de grote verbondenheid en saamhorigheid die de deelnemers met elkaar ervaren.

* de groep is van de groep; de gespreksleider bepaalt niet, maar is ook deelnemer.

* de ervaringsdeskundigheid van de gespreksleider, als ouder van een overleden kind.

* de frequentie van de bijeenkomsten: 1 x in de 2 weken; (1 x in de 4 weken kan ook)

* de groepen zijn relatief klein; elke groep telt 10 a 12 deelnemers.

* de groepen zijn niet gebiedsgebonden (geen gebiedsgrenzen).

* er zijn noch verplichtingen noch kosten aan deelname verbonden.

 

"We zijn allemaal getekend door het leven op een manier die niet te begrijpen is als je het niet meegemaakt hebt en dat is juist wat ons bindt".

 (uitspraak van een deelnemer)

 

Ik nodig u van harte uit contact op te nemen!

 Willem Vermeijden, Rotterdam - wvermeijden@kpnplanet.nl